سوالات مخرج حرف

1-تفاوتهاي حروفهاي زير را با هم پيدا و بنويسيد ؟

ت)               :  

ذ):

س):

خ):

 

2- نام آسان حروفات زير را بنويسيد ؟

ح =           غ =                   ع =                   ص =                        ذ = 

و =            ط =                   ظ =                   ض =                      ث =

3- نام حروفات زير را بنويسيد ؟

خ =            ن =                   پ =                 ج =                   س =                  ز =

ع =            ظ =                   چ =                   ك =                   گ =                 م =

4- مخرج و مخرج حرف چيست ؟

 

۵- دو حرف كه از وسط حلق تلفظ مي شود را بنويسيد؟

 

نكته انحرافي سوالات داده شده را پيدا كنيد ! و در نظرات بنویسید؟

پيروزي و موفقيت در دستان شماست كافي است فقط بخواهيد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:40  توسط علی اکبر علیان نژادی  |